Geografi Blog – Group B

Just another k1b09yshung-ppc.blogs.smjk.edu.my blog

 

Soalan Ulangkaji

1. Faktor manakah mempengaruhi suhu di Malaysia?

     I ketinggian        

     II kedudukan       

     III sifat kepulauan       

     IV angin monsun

(A) I, II, dan III     (B) I, II, dan IV     (C) I, III, dan IV     (D) II, III, dan IV

2.   – Tekanan tinggi di pedalaman Asia

      – Hujan lebat di pantai timur Semenanjung Malaysia

 Maklumat di atas dikaitkan denagan tiupan angin

(A) monsun timur laut

(B) Sumatera

(C) monsun barat daya

(D) bayu darat 

3. Malaysia mengalami julat suhu tahunan yang kecil.

Pernyataan di atas merujuk kepada faktor

(A) iklim

(B) ketinggian

(C) kepulauan

(D) bentuk muka bumi

 

Filed under : Soalan Ulangkaji
By pyyap.ppc@smjk.edu.my
On August 17, 2009
At 11:24 am
Comments : 3
 
 
 
This site is protected by Comment SPAM Wiper.